Forfatter: Ruben S

Nyheter

Årsmøte Funkis Snowboardklubb


Velkommen til årsmøte i Funkis Snowboardklubb.


Dato og tid : 31.mars kl 19.00 2020
Sted : Tollbugata 11, Oslo
Påmelding : Via arrangement i spond-appen eller ved å sende e-post til kontakt@funkis-snowboard.noInnmelding av saker til årsmøtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til kontakt@funkis-snowboardklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på funkis-snowboard.no


Hvem har stemmerett

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Funkis Snowboardklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt med styret på e-postadresse kontakt@funkis-snowboard.no

Vennlig hilsen
Ruben Søderlind
Styreleder.